REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB ORAZ PACZEK I KORESPONDENCJI
Z POLSKI DO HOLANDII.

*   1. REZERWACJA MIEJSCA W BUSIE do BELGII ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

*  2. PO ZAREZERWOWANIU MIEJSCA NALEŻY WYSŁAĆ SMSA LUB MAILA Z IMIENIEM, NAZWISKIEM MIEJSCEM ODBIORU ORAZ MIEJSCEM DOCELOWYM WRAZ Z KODEM POCZTOWYM ORAZ NAZWA ULICY.

*   3. POTWIERDZENIE REZERWACJI NASTĘPUJE DZIEŃ PRZED PLANOWANYM WYJAZDEM DO GODZINY 15.00  *

*  4. BRAK POTWIERDZENIA REZERWACJI TO AUTOMATYCZNA ANULACJA MIEJSCA

*  5. W CENIE BILETU WLICZONY JEST BAGAŻ 2 X 20 KG PLUS BAGAŻ PODRĘCZNY. KAŻDY DODATKOWY BAGAŻ JEST DODATKOWO PŁATNY. CENĘ DODATKOWEGO BAGAŻU USTALA KIEROWCA.

*  6. CENA BILETU UZALEŻNIONA JEST OD MIEJSCA DOCELOWEGO.

*  7. W BUSIA JEST CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU ORAZ CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW JAK RÓWNIEŻ INNYCH UŻYWEK

*  8.  KIEROWCA MA PRAWO DO WYSADZENIA PASAŻERA, KTÓRY NIE PRZESTRZEGA W/W ZASAD ORAZ JEST UCIĄŻLIWY DLA INNYCH PASAŻERÓW

*  9. KAŻDY PASAŻER MA OBOWIĄZEK ZAPINANIA PASÓW.

*  10. PODRÓŻUJĄC MOŻE ZAJĄC TYLKO JEDNO MIEJSCE W BUSIE

*  11. OPŁATĘ ZA BILET POBIERA KIEROWCA W BUSIE PRZY WSIADANIU.

*  12. KAŻDY PODRÓŻUJĄCY MA OBOWIĄZEK DOSTOSOWANIA SIĘ DO PRZEPISÓW PORZĄDKOWY OBOWIĄZUJĄCYCH W BUSIE.

*  13. KAŻDY PODRÓŻUJĄCY MA OBOWIĄZEK POSIADANIA ZE SOBĄ DOKUMENTÓW UPOWAŻNIAJĄCY DO PRZEKROCZENIA GRANICY.

*  14. KAŻDY PODRÓŻUJĄCY MA OBOWIĄZEK POZOSTAWIENIA PO SOBIE PORZĄDKU.

*  15. ZABRANIA SIĘ PRZEWOŻENIA MATERIAŁÓW I PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ ZAGRAŻAĆ BEZPIECZEŃSTWU.

*  16. ZA RZECZY POZOSTAWIONE W AUCIE KIEROWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI .

*  17. KIEROWCA ORAZ BIURO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POMYLONE BAGAŻE.

*  18. NIE ODEBRANE RZECZY PRZECHOWYWANE SA PRZE OKRES 2 MIESIĘCY W SIEDZIBIE FIRMY. PO TYM OKRESIE RZECZY ZOSTANĄ USUNIĘTE.

*  19. MOŻLIWY JEST PRZEWÓZ ZWIERZĄT MAŁYCH, KTÓRE NIE SA UCIĄŻLIWE DLA POZOSTAŁYCH PASAŻERÓW. PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU Z BIUREM ORAZ PO DOKONANIU DODATKOWEJ OPŁATY.

*  20. PRZEWOZIMY PACZKI NA TERENIE POLSKI BELGII ORAZ NIEMIEC, PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU Z BIUREM. KOSZT PRZEWOZU PACZEK OD 100 ZL(25E) W ZWYŻ

* 21. KIEROWCA MA PRAWO SPRAWDZIĆ CZY PRZEWOŻONYCH PACZKACH NIE MA RZECZY NIE TAKICH JAK ALKOHOL ORAZ PAPIEROSY ORAZ RZECZY NIELEGALNE.

* 22. W CELU UZYSKANIA FV NALEŻY ZADZWONIĆ DO BIURA LUB WYSYŁAĆ MAILA Z DANYMI POTRZEBNYM DO WYSTAWIENIA FV. IMIĘ NAZWISKO, PESEL LUB NIP. DANE FIRMY ORAZ DATĘ PRZEJAZDU I KOSZT BILETU.

*  23. FV WYSTAWIENIE SĄ DO 7 DNI OD DATY WYKONA USŁUGI.

*  24. NIE ODPOWIADAMY ZA OPÓŹNIENIE BUSA W SKUTEK PRZYCZYN NIE ZALEŻNYCH OD NAS.

* 25. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE BŁĘDNEGO ADRESU PRZE PASAŻERA.

*  26. BIURO CZYNNE JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ 8.00 DO 20.00 ORAZ W WEEKENDY OD 8.00 DO 16.00
Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4

Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami